Transformatie in vier stappen

Verandering van organisaties en teams is het in beweging krijgen van mensen. Door drijfveren aan te boren en door belemmeringen weg te nemen. En dan elke dag een beetje beter worden. Ik realiseer dit in vier heldere stappen. Soms is een stap in een uurtje gezet, vaak is er meer tijd nodig.

Stap 1: Het doel verkopen

Iedere verandering begint met een doelstelling. Die doelstelling is echter niet altijd even scherp. Laat staan bekend bij alle teamleden. De eerste fase is dan ook het verkopen van het doel. In een aantal gevallen is het omschreven doel helemaal niet het werkelijke doel. Met kritische en confronterende vragen ga ik op zoek naar het werkelijke probleem dat opgelost moet worden.
Vervolgens is het de vraag waarom medewerkers zich hier aan zouden willen verbinden. What’s in it for them? Waarom is het ook voor hen een goed idee de schouders onder de verandering te zetten? In een presentatie of kickstartworkshop worden de doelen, nut en noodzaak en de oplossing gedeeld met het team.

Stap 2: Energie losmaken

Welke rol is er voor de medewerkers weggelegd en welke rol willen zij zelf pakken? Welke ontwikkeling zullen zij zelf moeten doormaken om de beweging te realiseren?
Ik ga op zoek naar de drijfveren en de motivatie. Dat kan met een workshop ‘En nu jij!’, met behulp van een kleurenmethodiek of door individuele coaching.
Resultaat is dat de medewerkers geactiveerd zijn en vanuit eigen energie en motivatie in beweging komen, vanuit een koppeling van hun persoonlijke drijfveren aan (delen van) het gemeenschappelijke doel. Wanneer zij de verbinding voelen met de grotere doelstelling, zullen zij als vanzelf in beweging komen.

Stap 3: Teams ontwikkelen

Teams kunnen pas effectief zijn als zij samenwerken. Als zij elkaar kennen en begrijpen. Elkaars perspectief leren zien en elkaar vertrouwen. Samen leren en experimenteren. Door teamsessies, workshops ‘En nu echt!’, eventueel met individuele coaching werk ik aan vertrouwen en samenwerking. Aanvullend kunnen bepaalde vaardigheden of competenties ontwikkeld worden.

Stap 4: Elke dag een beetje beter

Als het doel scherp is, de energie losgemaakt is en het team klaar is om samen te werken kan de werkelijke verandering beginnen.
Maar ‘de verandering’ bestaat niet. Het gaat erom wendbaar te worden, te zijn en te blijven. Met scrumteams, projectgroepen of taskforces help ik de organisatie in beweging te komen en concrete verandering te realiseren. Samen. Het gaat erom dat de cultuur verschuift van ‘doen wat we gisteren deden’ naar ‘elke dag een beetje beter’. Met het opzetten of herimplementeren van vaste rituelen, werkwijzen en communicatielijnen wordt de structuur neergezet om de cultuur te faciliteren. Door in kleine stapjes werkelijke verbeteringen te realiseren die ook aansluiten bij de pijn die het team dagelijks voelt ontstaat er een vliegwiel, dat al snel kan draaien zonder mijn hulp.

Laten we eens sparren over hoe ik jouw team elke dag een beetje beter kan maken. Neem contact met me op via mail of telefoon, of stuur me een appje via de button rechtsonder op de pagina.