In mijn werk laat ik teams elke dag een beetje beter worden. Uiteindelijk wordt het elke dag zetten van kleine stapjes een gewoonte en bezitten zij duurzame veranderkracht. Ze zijn wendbaar en flexibel. Zij kunnen samenwerken en zijn in staat de invloeden van alle dag het hoofd te bieden. Er wordt resultaat geboekt. En op dat resultaat mag je me afrekenen.

Ik realiseer dit in vijf heldere stappen. Soms is een stap in een uurtje gezet, vaak is er meer tijd nodig.

In mijn aanpak kom je bewust geen methodieken als Agile, Scrum, SAFe, Less, Lean Six Sigma of PRINCE2, MSP, MoP of P3O tegen. Maar de uitgangspunten zitten er allemaal in. Ik geloof niet zo in methodieken an sich. Ik geloof in duurzame verandering. In minder gedoe. In samenwerken. In resultaten boeken.

De stappen vormen het acroniem ‘ACTIE’. Want veranderen gebeurt niet in PowerPoint of in een managementmeeting. De essentie zit in het werkelijk dingen doen. En dat is ook precies wat het doel van de aanpak is. Om te gaan van een organisatie die deed wat zij gisteren deed, naar een organisatie die de dingen elke dag een beetje beter doet.

1.  Analyse

Voordat er veranderd gaat worden is het eerst de vraag wat er dan veranderd moet worden. In een aantal gevallen is het omschreven doel helemaal niet het werkelijke doel. Met kritische en confronterende vragen ga ik op zoek naar het werkelijke probleem dat opgelost moet worden.

Ook moet er bepaald worden waar de organisatie staat. Met interviews en desk research vorm ik een beeld van de situatie en de wensen. Ook onderzoek ik de veranderbereidheid van het team en de andere stakeholders.

2.  Creëren

Vervolgens is het de vraag waarom medewerkers zich aan het veranderdoel zouden willen verbinden. What’s in it for them? Waarom is het ook voor hen een goed idee de schouders onder de verandering te zetten? In een presentatie of kickstartworkshop worden de doelen, nut en noodzaak en de oplossing gedeeld met het team.

Als het werkelijke probleem en de bijbehorende oplossing gedeeld zijn is het zaak de medewerkers te gaan verbinden vanuit hun eigen drijfveren. Welke rol is er voor hen weggelegd en welke rol willen zij zelf pakken? Welke ontwikkeling zullen zij zelf moeten doormaken om de beweging te realiseren?Ik ga op zoek naar de drijfveren en de motivatie. Dat kan met een workshop ‘En nu jij!’, met behulp van een kleurenmethodiek (ik zet daarvoor Lumina Spark in) of door individuele coaching.

Resultaat is dat de medewerkers geactiveerd zijn en vanuit eigen energie en motivatie in beweging komen, vanuit een koppeling van hun persoonlijke drijfveren aan (delen van) het gemeenschappelijke doel. Wanneer zij de verbinding voelen met de grotere doelstelling, zullen zij als vanzelf in beweging komen.

Op basis van de Analyse en de individuele doelen stellen we een eerste backlog op van veranderinitiatieven. Ook maken we het werk inzichtelijk waar het team nu aan werkt. Waar zijn we mee bezig? Wat levert het op? Wanneer is het klaar?

3.  Team ontwikkelen

Teams kunnen pas effectief zijn als zij samenwerken. Als zij elkaar kennen en begrijpen. Elkaars perspectief leren zien en elkaar vertrouwen. Samen leren en experimenteren. Door teamsessies, eventueel met individuele coaching werk ik aan vertrouwen en samenwerking. Aanvullend kunnen bepaalde vaardigheden of competenties ontwikkeld worden.

4.  Inbedden

Als het doel scherp is, de energie losgemaakt is en het team klaar is om samen te werken kan de werkelijke verandering beginnen. Maar ‘de verandering’ bestaat niet. Het gaat erom wendbaar te worden, te zijn en te blijven. Met het team gaan we aan de slag om de organisatie in beweging te brengen en concrete verandering te realiseren. In sprints, of met weekacties. Het gaat erom dat de cultuur verschuift van ‘doen wat we gisteren deden’ naar ‘elke dag een beetje beter’. Met het opzetten of herimplementeren van vaste rituelen, werkwijzen en communicatielijnen wordt de structuur neergezet om de cultuur te faciliteren. Door in kleine stapjes werkelijke verbeteringen te realiseren die ook aansluiten bij de pijn die het team dagelijks voelt ontstaat er een vliegwiel, dat al snel kan draaien zonder mijn hulp.

5.  Elke dag een beetje beter

En dat is natuurlijk het doel. Het gaat er niet om dat ik leuk werk heb, dat regel ik zelf wel. Het gaat erom dat het team zelfstandig kan functioneren. Ik geef enkel een aantal slingers aan het vliegwiel, zodra dat zelf momentum heeft stap ik terug. Dat is vanaf het begin het doel. Ik betrek medewerkers en laat hen stapjes naar voren doen en taken en rollen oppakken. Zodat ik zo snel mogelijk overbodig ben. Ik kost anders alleen maar geld.

Laten we eens sparren over hoe ik jouw team elke dag een beetje beter kan maken. Neem contact met me op via mail of telefoon.