Over een stichting en correlatie

Van de week hadden we het over de correlatie tussen structuur en projectresultaat. We hoorden iemand zeggen dat die correlatie negatief zou zijn. Hoe meer structuur, hoe minder reultaat. Komen wij aan met ons verhaal over PMO…  Dat vroeg om onderzoek.
In het voorwoord van het boek Projectmanagement op basis van Prince2 haalt de heer Koch een onderzoeksresultaat van Teun van Aken aan dat zegt dat de correlatie tussen projectsucces en het gebruik van methoden en technieken niet hoger is dan rond de dertig procent. De rest wordt bepaald door de juiste ervaring en leiderschapcompetentie. Een andere studie zegt dat minstens de helft van het projectresultaat wordt bepaald door de omgeving van het project en de andere helft door de manier waarop het project wordt aangestuurd, ondersteund en ingericht. Tot zover 0-2 voor de tegenstanders van PMO.
Echter, in diezelfde studie wordt geconcludeerd dat het juist uitvoeren van risicomanagement tijdens de start, maar vooral ook cyclisch tijdens de uitvoering de succeskans vergroot. En daar kunnen we de rebound pakken.

Op dinsdag 17 januari nam ondergetekende deel aan een Ronde Tafel over de rol van PMO bij risicomanagement. Deze Ronde Tafel werd georganiseerd door Stichting PMO 2.0. Met 12 deelnemers uit het PMO-werkveld (uitvoering, opleidingen, tooling, ZZP, dienstverlening) werd ingegaan op wat risicomanagement eigenlijk is, of en waarom het zo belangrijk is en dus welke rol PMO kan vervullen in dit proces. Of is het helemaal geen proces?
Ik heb een aantal conclusies mee naar huis genomen, waarvan enkele open deuren (die je ook altijd moet intrappen wil je volledig zijn). De volledige samenvatting is te lezen op PMOblog.nl.
In deze conclusies zitten veel taken op het gebied van ondersteuning (bijhouden, loggen, najagen) en borging (juiste definities, kennisdeling vanuit centraal permanent organisatieonderdeel, hergebruiken, challengen). Ondersteuning en borging zijn de twee pijlers van PMO. Dat zet ons (en dat zijn dan alle mensen die zich professioneel bezig houden met PMO) op z’n minst gelijk.

Natuurlijk is PMO niet de oplossing voor alle problemen. Uit onderzoeken van Gartner, The Standish Group en PM Solutions blijkt heus dat PMO wel degelijk kan bijdragen aan het resultaat van ondernemingen, maar alleen maar het hebben van een PMO brengt geen gouden bergen. Het op slimme wijze inzetten van PMO op aandachtsgebieden als risicomanagement draagt bij aan meer succes. Hoeveel succes is helemaal afhankelijk van de situatie, de omgeving, de volwassenheid, de bereidwilligheid mee te werken en ga zo maar door. Te veel regels zijn nooit goed. Te veel structuur werkt verlammend. Er moet altijd ruimte zijn voor persoonlijke inbreng. Ik ben er van overtuigd dat de correlatie eerst positief is en daarna pas de negatieve lijn pakt. Onze taak het optimum te zoeken. En duidelijk te maken.

Wij zijn er klaar voor.

Groeten,

Frank

En nu jij!

Als je nog niet uitgelezen bent, er staan nog 350 blogs voor je klaar. En bijna 100 podcasts. Of bestel een van mijn boeken.
Wil je een mailtje krijgen als er een nieuwe blog of podcast online staat en mijn boek ‘En nu jij!’ als ebook ontvangen? Schrijf je dan in voor mijn update.
Maar van lezen en luisteren alleen kom je niet vooruit. Wil je echt aan de slag? Start dan vandaag nog met mijn coachingsprogramma of schrijf je in voor een training.