Over je remmende factoren

In het boek ‘Think and grow rich’ (1937) heeft Napoleon Hill een opsomming gemaakt van 30 plus 1 redenen om te falen (‘major causes of failure’). Hill was er van overtuigd dat 99% van de mislukkingen toe te schrijven waren aan deze 31 redenen. Deze remmende factoren zijn universeel. Iedereen bezit ze in meer of mindere mate en heeft er op een bepaald moment in zijn of haar leven last van. Deze factoren staan tussen jou en je succes. Hill claimt duizenden mensen onderzocht te hebben, waarvan 98% als ‘mislukkeling’ bekend stond. Het goed omgaan met de remmende factoren maakt het verschil tussen falen en succes.

Tijdens veel van mijn trainingen en workshops maak ik gebruik van deze lijst. Het is een goeie manier om te duiden welke remmingen er tussen je oren zitten, die je tegenhouden de dingen te doen die je wil doen. Om te bereiken wat je wil bereiken. Om te doen wat echt belangrijk is.
‘Falen’ is in deze zin dus het niet bereiken van je eigen doelen. En de definitie van ‘succes’ is door jou zelf te bepalen in je gestelde doelen.

1. Een ongunstige erfelijke achtergrond
Er is weinig tot niets dat mensen met onvoldoende hersencapaciteit kunnen doen. Alleen met bewust gedrag kan deze remming overwonnen worden. Echter, als individu is dit nooit makkelijk. Daarom is dit de eerste en primaire remmende factor.

2. Geen vastomlijnd doel hebben
Zonder bestemming geen richting en zonder doel geen succes. 98% van de door Hill geanalyseerde mensen had geen doel. Wellicht was dit de reden voor hun mislukking, zo vroeg hij zich af.
Mijn boek ‘En nu jij!’ en de bijbehorende training richt zich voor een belangrijk deel op deze remmende factor. Veel van de deelnemers geven deze remmende factor als primaire belemmering aan.

3. Een gebrek aan ambitie om boven de middelmaat uit te komen
Er is geen hoop voor diegene die niet vooruit wil komen in het leven en niet bereid is de prijs ervoor te betalen.
Vooruit komen is een randvoorwaarde voor geluk en zelfs voor overleven. Een paar weken terug heb ik je verteld over de prijs van je winst en vorig jaar over de onzin die je leven zin geeft. In die blogs vertelde ik over de ‘Wet van de Omkering’ en over hoe kortetermijnfijn leidt tot langetermijnfijn. Er komen nou eenmaal altijd kosten voor de baten. Het gaat niet vanzelf en je zal aan de slag moeten.

4. Een ontoereikende opleiding
Dit is een handicap die vrij gemakkelijk overwonnen kan worden. De ervaring leert dat de meest succesvolle mensen juist ‘self-made’ of autodidact zijn. Een opleiding is geen garantie voor succes.

Karakter zonder kennis heeft vaker succes dan kennis zonder karakter. – Marcus Tullius Cicero

5. Een gebrek aan zelfdiscipline
Discipline komt voort uit zelfbeheersing, het controleren van je negatieve eigenschappen. Voordat je iets buiten jezelf kunt controleren moet je eerst jezelf controleren. Zelfbeheersing is een van de lastigste dingen die je in je leven tegen zal komen. Als je jezelf niet overwint, zal je overwonnen worden. Je kunt tegelijkertijd je beste vriend en je grootste vijand zien als je voor een spiegel gaat staan.
Alle negatieve eigenschappen die voorbij zijn gekomen in mijn blogs de afgelopen twee jaar zal je moeten overwinnen.

6. Een slechte gezondheid
Niemand zal genieten van zijn succes zonder een goede gezondheid. Veel van de oorzaken van een slechte gezondheid zijn een gevolg van (een gebrek aan) zelfdiscipline, zelfbeheersing en controle. Dit zijn met name:

 1. Teveel en/of slecht eten
 2. Verkeerde gedachten; je negatief uiten
 3. Verkeerde of teveel seks
 4. Onvoldoende lichaamsbeweging
 5. Een tekort aan verse lucht door onjuiste ademhaling

6. Ongunstige omgevingsinvloeden tijdens de jeugd
Over opvoeding en conditionering heb ik het al uitgebreid gehad, onder andere in deze blog. De meeste mensen met criminele neigingen hebben deze ontwikkeld als gevolg van een slechte omgeving en de verkeerde vrienden in de kinderjaren.

7. Uitstelgedrag
De meest voorkomende reden om te falen. Napoleon Hill zegt hierover het volgende: “Uitstelgedrag staat in de schaduw van ieder mens, wachtend op zijn kans om de kans op succes te bederven. De meesten van ons gaan als mislukkingen door het leven, omdat we wachten op ‘het juiste moment’ om iets nuttigs te gaan doen. Wacht niet. Het is nooit ‘precies het juiste moment’. Begin waar je bent, maak gebruik van alle middelen die je tot je beschikking hebt en betere middelen vind je langs de weg.”

8. Een gebrek aan doorzettingsvermogen
De meesten van ons zijn goeie starters, maar slechte afmakers. Bovendien, mensen zijn geneigd op te geven bij de eerste tegenslag. Er is geen alternatief voor doorzettingsvermogen. Wie doorzettingsvermogen zijn motto maakt ontdekt dat zijn onderbewuste moe wordt en het opgeeft. Mislukking verliest het van doorzettingsvermogen.

10. Een negatieve instelling
Om succesvol te zijn heb je andere mensen nodig en zal je moeten samenwerken. Een negatief ingesteld persoon is niet leuk om mee samen te werken. Mensen die anderen afstoten met een negatieve instelling zullen nooit succesvol worden. Vorige week beschreef ik hoe je de juiste camerapositie kunt kiezen om de wereld door te bekijken.

11. Seksuele gevoelens niet onder controle hebben
Onze seksuele energie is van alle prikkels de sterkste om mensen in beweging te krijgen. Het is daarom lastig te onderdrukken. Het is dan ook beter deze energie om te zetten in andere energie en er dan gebruik van te maken.

12. Ongecontroleerd gokken en het verlangen naar ‘iets voor niets’
Vele mensen gaan gebukt onder gokschulden of de gevolgen van een slechte gok. Een ondoordacht gok, ook buiten het casino, kan verstrekkende gevolgen hebben.

13. Een gebrek aan beslissingsvermogen
Succesvolle mensen nemen snel beslissingen en stellen deze langzaam bij. Niet succesvolle mensen nemen beslissingen, als ze ze al nemen, heel traag en wijzigen ze snel en vaak. Besluiteloosheid en uitstelgedrag (remmende factor 8) zijn tweelingbroertjes. Waar de ene is, zal je de ander ook vaak zien. Het is dus zaak deze ook als duo aan te pakken.

14. Angst
Hill noemt zes basisangsten:

 1. De angst voor armoede
 2. De angst voor kritiek
 3. De angst voor een slechte gezondheid
 4. De angst een geliefde te verliezen
 5. De angst voor het ouder worden
 6. De angst voor de dood

Als je last hebt van een of meer van deze angsten, weerhoudt dit je ook van het behalen van succes. Meer over je angsten lees je hier.

15. De verkeerde keuze van een huwelijkspartner
Een van de meest voorkomende redenen om te falen, aldus Hill. In mijn eigen trainingen hoor ik deze echter weinig voorbij komen. Daarmee is het zeker niet zo dat Hill geen gelijk heeft. De huwelijksrelatie brengt mensen intiem met elkaar in contact. Als deze relatie niet gelijkwaardig en harmonieus is, zal mislukking snel volgen. Een mislukking die gepaard gaat met allerlei ellende en ongelukkig zijn, wat alle energie en ambitie om zeep brengt.

16. Teveel behoedzaamheid
Wie geen kans waagt moet meestal genoegen nemen met wat overblijft als de anderen gekozen hebben. Teveel behoedzaamheid is net zo erg als roekeloosheid. Voor beide extremen waarvoor opgepast moet worden. Het leven zit vol kansen.

17. Verkeerde keuze van werkgever
Binnen de werkkring is dit een van de meest voorkomende redenen om te falen. Het kiezen van een werkgever moet zorgvuldig gebeuren. Een leidinggevende moet een inspirator zijn, intelligent en zelf succesvol. We spiegelen het gedrag van de mensen om ons heen. Zorg ervoor dat je leidinggevende iemand is die het waard is om gespiegeld te worden. Juist een leidinggevende zou een rolmodel moeten zijn waar je naar opkijkt en die gedrag vertoont dat jij ook zou willen vertonen.

18. Bijgeloof en vooringenomenheid
Bijgeloof is een vorm van angst. Angst voor het onbekende. Het is ook een teken van onwetendheid. Succesvolle mensen zijn ruimdenkend en zijn nergens bang voor.

19. Verkeerde beroepskeuze
Niemand wordt succesvol in een beroep dat hij niet leuk vindt. De belangrijkste stap in het profileren van jezelf is het kiezen van een beroep waar je jezelf helemaal in kunt verliezen.
Hill gebruikt het woord ‘vocation’. De vertaling daarvan is ‘beroep’, maar ook ‘roeping’. Een roeping geeft betekenis. Als je je beroep ziet als je roeping kun je dus betekenis uit je werk halen. Als je betekenis uit je werk haalt zal je er veel meer energie in steken, waarmee je de kans op succes vergroot.
Hier ligt wel een risico in natuurlijk. Je kunt jezelf hier zo erg in verliezen en de roeping boven jezelf stellen dat je gezondheid er onder te lijden heeft (remmende factor 6).

20. Aandacht niet vast kunnen houden
Een alleskunner is meestal helemaal nergens goed in. Als je je krachten versnippert over verschillende activiteiten doe je alles half. Richt je inspanning op één vastomlijnd doel (tenzij je last hebt van remmende factor 2, dan moet je die eerst oplossen). Of maak van de nood een deugd door je leven of werk zo in te richten dat er ruimte is voor een diversiteit aan activiteiten. Een generieke functie of misschien zelfs meerdere banen naast elkaar. Als je er maar succesvol (in je eigen termen) mee kunt zijn.

De gewoonte willekeurig geld uit te geven
De verkwister kan niet slagen. Vooral omdat de angst voor armoede (een van de zes basisangsten uit remmende factor 14) continu op de loer ligt. Door systematisch een vast percentage van het inkomen aan de kant te zetten creëer je een buffer die een veilige basis biedt als bron van moed en zelfvertrouwen om keuzes voor jezelf te maken. Zonder geld moet je aannemen wat je aangeboden wordt en daar blij mee zijn.

22. Een gebrek aan enthousiasme
Zonder enthousiasme kan je niet overtuigen. Enthousiasme werkt bovendien aanstekelijk. Enthousiaste mensen, die dat enthousiasme ook kunnen beheersen, zijn over het algemeen welkom in iedere groep mensen.

23. Onverdraagzaamheid
Iemand die niet open staat komt niet vooruit. Dit zagen wel bij remmende factor 18. Onverdraagzaamheid of stijlstarheid betekent dat iemand geen nieuwe kennis meer verzamelt. De meest schadelijke vormen van onverdraagzaamheid zijn verbonden met religieuze, raciale of politieke meningsverschillen.

24. Onmatigheid
Dit is vooral een probleem als het over eten gaat, drankgebruik en seksuele activiteiten. Misbruik over overmatig gebruik hiervan is dodelijk voor succes.

25. Niet kunnen samenwerken
Mensen kunnen niets alleen heb ik je al verteld. Niet alleen raak je bij anderen de angst er niet bij te horen, geen collega, klant of leidinggevende zal nog met jou willen samenwerken als jij de samenwerking steevast frustreert.

26. Bezit van macht die niet zelf verworven is
Bijvoorbeeld kinderen van rijke mensen (‘rijkeluiskinderen’) en anderen die geld of hun positie hebben geërfd of door opvolging hebben verkregen. Ook ‘het zoontje van de baas’ kan hier last van hebben.
Macht en rijkdom in de hand van iemand die dit niet zelf verdiend heeft is vaak dodelijk voor succes. Snelle rijken zijn gevaarlijker dan armoede. Zeker als het van de ene op de andere dag verkregen is is het moeilijk hier mee om te gaan.

27. Opzettelijke oneerlijkheid
Er is geen alternatief voor eerlijkheid. Iemand kan onder druk van de omstandigheden even oneerlijk zijn zonder permanente schade. Maar wie de bewuste keuze maakt oneerlijk te zijn zal falen en zijn succes niet bereiken. Vroeg of laat zal hij ontmaskerd worden. Hij verliest daarmee zijn reputatie, die ’te voet komt en te paard gaat’. In sommige gevallen kan oneerlijkheid of bedrog natuurlijk ook tot straf en zelfs gevangenisstraf leiden.

28. Egoïsme en verwaandheid
Je zelf boven anderen plaatsen geeft een ongelijkheid die je tegenwerkt. Egoïstische en verwaande mensen zijn geen leuk mensen en mensen zullen niet met deze mensen om willen gaan.
Natuurlijk breng ik hier de nuance aan dat een zekere vorm van egoïsme juist nodig om je eigen keuzes te maken. Ik blijf achter de ondertitel van ‘En nu jij!’ staan: ‘Lekker egoïstisch leuke dingen doen‘.

29. Raden in plaats van denken
Veel mensen zijn te onverschillig of te lui om feiten te verzamelen om het denken op te baseren. Zij handelen liever op basis van meningen op basis van giswerk of snelle oordelen. Nadenken kost tijd en energie, raden niet.

30. Te weinig kapitaal
Zonder geld om op terug te vallen kan je geen eigen keuzes maken, zo legde ik al uit bij remmende factor 21. Begin niet onbezonnen en ondoordacht aan een plan. De basis van mijn klavertjevier blijft geld. Als buffer, als basis en als middel.

31. Vrij in te vullen
Napoleon Hill reserveerde plaats 31 voor alle redenen waar je zelf last van hebt of gehad die niet onder de eerste 30 te vatten zijn.
In trainingen gebruik ik vaak ‘excuses’ als 31e reden. Oorzaken buiten jezelf waar je ‘niks aan kunt doen’. Hier vertelde ik meer daarover.

Met deze lijst in handen kun je specifieker identificeren wat jou tegenhoudt om succesvol of gelukkig te zijn. Deze remmende factor kan je actief gaan doorbreken om zo dichter in de buurt te komen van je doelen.

Groeten,

Frank

Voor trainingen gebruik ik een extract van deze paragraaf uit ‘En nu echt!’. Dit extract kun je hier downloaden en bewaren.

Deze post (of een bewerking daarvan) is onderdeel van mijn boek ‘En nu echt!’.

En nu jij!

Als je nog niet uitgelezen bent, er staan nog 350 blogs voor je klaar. En bijna 100 podcasts. Of bestel een van mijn boeken.
Wil je een mailtje krijgen als er een nieuwe blog of podcast online staat en mijn boek ‘En nu jij!’ als ebook ontvangen? Schrijf je dan in voor mijn update.
Maar van lezen en luisteren alleen kom je niet vooruit. Wil je echt aan de slag? Start dan vandaag nog met mijn coachingsprogramma of schrijf je in voor een training.